Historie klubu

Náš klub má poměrně bohatou historii, o čemž vypovídá i rok založení. Klub byl založen v roce 1921 pod názvem TJ Železárny Čenkov. Čenkovské železárny byly od začátku hlavním sponzorem a jako národní podnik podporoval náš fotbalový oddíl až do revoluce v roce 1989 a následné privatizace. Proto klub nesl název TJ Železárny Čenkov, i když se jednalo spíše o klub jinecký. V Jincích byl vybudován i areál fotbalového hřiště, kde hrajeme naše domácí zápasy dodnes. Z dob počátků fotbalu v Jincích nejsou bohužel dochovány žádné písemné informace. Známe jen ročník založení klubu, a další údaje, které máme k dispozici, jsou až z klubových kronik z let 1967 – 1987. V těchto letech bylo „A“ mužstvo dospělých pravidelným účastníkem krajské I.A třídy. Nedařilo se jen v polovině sedmdesátých let, kdy mužstvo postupně spadlo až do okresního přeboru, ale následovalo zlepšení a postup zpět do krajských soutěží I.B a I.A třídy. Další pokles výkonnosti přišel počátkem 90. let, kdy se mužstvo propadlo až do okresní soutěže III. třídy. V minulé sezóně jinečtí fotbalisté vybojovali postup do okresního přeboru a v aktuálním průběhu sezóny se klub drží na předních příčkách tabulky.

Během historie se několikrát měnil i název klubu. Nejprve hrál fotbalový oddíl pod názvem Spartak Čenkov. V šedesátých letech se měnil název klubu na TJ Železárny Čenkov, kvůli hlavnímu sponzorovi, jímž v té době byly čenkovské strojírny. K další změně názvu došlo v roce v roce 1973, kdy byl klub přejmenován na TJ Čenkovské Strojírny Čenkov. A k poslední změně názvu došlo až v roce 2001 ku příležitosti oslav 80 let od založení klubu. Od tohoto roku až do současnosti nese náš fotbalový oddíl název SK Jince 1921.

Klubové kroniky, které jsou zachovány, sepisoval nejdříve pan Vilém Kašpar a později pan František Škrabal. Kronika je vypracována velmi podrobně. Jsou zde evidovány veškeré výsledky a sestavy z jednotlivých utkání (jak z mistrovských, tak z přátelských), průběžná i konečná umístění našeho družstva v tabulkách. Tyto údaje jsou vedeny především o „A“ mužstvu dospělých, ale také o „B“ mužstvu a o oddílech dorostu i žáků. Vše je doplněno zajímavostmi, jako jsou výstřižky z novin, zprávy a závěrečná ustanovení z výborových schůzí, zprávy ze soustředění, z plesů, dobové fotografie a různé obrázky. Informace v kronice jsou velmi pěkně graficky zpracovány. V následujících tabulkách je stručně vypsáno, jak si vedlo naše „A“ mužstvo v průběhu své historie.

Poznámka: Jsou zde uvedeny informace z dochovaných kronik. S radostí příjmu a uveřejním jakékoliv informace z historie klubu, především fotodokumentaci. V sekci kontakt najdete kontakt na správce webu.

Současnost klubu

Od 1. ledna 2014 má náš sportovní klub právní formu spolku, následně od 6. prosince 2016 nese oficiální název SK JINCE 1921, z.s. (zkratka za názvem – zapsaný spolek). Veškeré informace o spolku jsou přístupné na veřejném portálu justice.cz, zde.

Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada. Činnost spolku mezi valnými hromadami řídí výkonný výbor spolku. V současnosti ve složení Martin Vůjtěch (statutární předseda), Ing. Štefan Roško (sekretář), Mgr. Petr Vejr (hospodář), Edin Šećerović a Tomáš Zadina (členové).  Sportovní klub má jediný oddíl a to fotbalový a eviduje v současnosti 102 členů, z toho 69 aktivních. Klub nemá žádného generálního partnera – sponzora. Hlavním zdrojem příjmu pro zabezpečení chodu spolku je po dlouhá léta městys Jince. Další zdroje financování klubu jsou dotace vypisované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Národní sportovní agenturou a Krajským úřadem středočeského kraje. Určité činnosti v oblasti mistrovských utkání pokrývá Fotbalová asociace České republiky (FAČR).

Co se týká sportovní části, fotbalový oddíl má v současnosti tři družstva – A-tým, B-tým a děti (předpřípravku a přípravku).  Informace o jejich činnosti naleznete v jednotlivých sekcích.

Kde nás najdete:

č. p. 100

262 23 JINCE

Copyright © 2021. Štefan Roško, SK JINCE 1921, z.s.